MENULIS SELAGI MASIH ADA HAYAT

Wednesday, January 31, 2018

Keunikan Kepelbagaian
Kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan sesuatu yang unik.Saranan Al-quran agar saling kenal mengenal antara satu sama lain amatlah dianjurkan tanpa ada sempadan geografi.

Keunikan kepelbagaian kaum di Malaysia diwarnai dengan pelbagai perayaan kaum mereka masing-masing. Sikap toleransi, hormat menghormati merupakan salah satu penguat perpaduan antara kaum. 

Mereka berhak meraikan, mengamalkan kebebasan beragama, budaya dan sebagainya tanpa ada gangguan mana-mana kaum lain. Semua ini sudah termaktub dalam perlembagaan negara kita. 

Justeru itu, usahlah kepelbagaian ini dicemari dengan anasir-anasir yang boleh mengguggat perpaduan dan keamanan serta keselamatan negara. Ketahuilah, mencintai negara sebahagian daripada iman...

No comments:

Post a Comment

Jangan Berhenti Membaca